Disclaimer voor www.mjg-massage.nl

Algemeen

Mikey Bik (Kamer van Koophandel 53558898), hierna te noemen MJG-Massage, verleent u hierbij toegang tot www.mjg-massage.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MJG-massage en derden zijn aangeleverd. MJG-Massage behoudt zich daarbij het recht voor op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of op onderdelen te wijzigen of te verwijderen, zonder daarover vooraf mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MJG-Massage.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MJG-massage.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Een overeenkomst komt niet tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. MJG-Massage oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. MJG-Massage zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MJG-Massage en de rechthebbenden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MJG-Massage, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.